Strona główna

Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu - dr hab. Grażyna Sygitowicz

tel./faks: (+48 22) 572 07 35

e-mail: katedrabiochemii@wum.edu.pl